Pagina's

donderdag 31 mei 2012

Ontwerp uw Ramskapels dorpsplein !


Bert Gunst uit Nieuwpoort is een bezige bij. 
En het is diezelfde Bert niet ontgaan dat ons dorpsplein niet de gezelligheid uitstraalt die het wel eens zou kunnen uitstralen.
Weinig echt pleingevoel, niet echt veel groen, veel doorgaand verkeer 
van noord naar zuid en van oost naar west ... 
Er is zeker iets over te zeggen ...
Maar zeggen is niet genoeg, dacht de initiatiefnemer, 
en hij buste gisteravond in de brievenbus van elke Ramskapelse woning een groot blad waarop ons dorpsplein geschetst staat.
De bedoeling is dat jullie, Ramskapellenaren, op dit plan tekenen 
hoe voor jullie het dorpsplein er op zijn gezelligst zou uitzien. 
Waar jullie veranderingen willen, of misschien helemaal geen veranderingen willen zien.
Of hiermee ook veranderingen zullen komen, is maar de vraag. 
In de eerste plaats gaat het om een tekenwedstrijd, waarbij het mooiste en meest realiseerbaar ontwerp een leuke prijs zal ontvangen op de 'Dag van Ramskapelle'.
Ontwerpen kunnen gedeponeerd worden in een wedstrijdbox 
in de Lanterfanter, 
en dit tegen uiterlijk 11 juli 2012.
De prijs wordt geschonken door de dorpsraad ...
DOEN !
De maker van deze blog Ramskapelle Leeft, lid van de dorpsraad, tast op dit moment wel in het duister wanneer de dorpsraad hierover een beslissing genomen heeft ... Heb ik een vergadering gemist ?

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Jammer dat de dorpsraad, in hoedanigheid van de voorzitter, zich zo (naïef) laat spannen voor de politieke kar van Bert Gunst. Van dorpsraden mogen we toch verwachten dat ze een neutrale positie innemen en ten dienste staan van alle inwoners ongeacht rang, stand of kleur.

Anoniem zei

@Anoniem...
Als ik dit bericht correct heb gelezen, gaat het over een tekenwedstrijd toch ?!

Waar haalt u dat dit over één bepaalde rang, stand of kleur gaat? Volgens mij een pluim voor de initiatiefnemer die de zaken durft aankaarten en mensen laat nadenken!
Volgens mij handelt de dorpsraad hierin neutraal en gaat dit initiatief uit naar alle inwoners los van kleur...

Anoniem zei

@reactie van 31/5 om 21:49

Een veilig plein gaat boven alles...

Anoniem zei

Los van de waarde van het initiatief vind ik het toch vreemd dat de schrijver, als lid van de dorpsraad, blijkbaar niet op de hoogte was. Mag ik bij uitbreiding aannemen dat de voorzitter hier alleen heeft gehandeld?
Als de heer Bert Gunst (waarvan genoegzaam bekend is dat hij politieke ambities koestert) samen met de dorpsraad naar buiten treedt mogen we toch op zijn minst verwachten dat dit is doorgesproken met alle leden van de dorpsraad en door hen werd goedgekeurd. Blijkbaar is dit hier niet het geval. Laat mij dus toe de 'neutraliteit' van deze actie en het optreden van de voorzitter te betwijfelen.
Bovendien vraag ik mij af of de winnende tekening ooit als inspiratie zal dienen voor een daadwerkelijke aanpassing van het plein. Waant Bert Gunst zich misschien al als de volgende schepen van infrastructuur? Een mooi gebaar in ieder geval van het huidige college en zijn partijgenoten om hem de vrije baan te gunnen...of hoor ik daar toch enkelingen knarsetanden op de eerste verdieping van het stadhuis?...
Trouwens, waaruit bestaat de prijs voor mooiste tekenconcept? Of moet dit nog worden besproken binnen de dorpsraad....?
Och, mij niet gelaten hoor als onze inwoners deze politiek geïnspireerde, lege eenmansdoos leuk, tof en creatief vinden. Het verbaast mij enorm dat de voorzitter van de dorpsraad deze val blijkbaar niet kon (of wou) ontwijken.

Anoniem zei

Begrijp ik dan goed dat de dorpsraad Ramskapelle al maanden niet meer samenkomt?

groeten
een bezorgde inwoner die wel op gepaste wijze over het plein rijdt...

K Jacobs zei

Beste anoniemen,

Wat een gedoe om een tekenwedstrijd. Als buitenstaander, niet Nieuwpoortenaar bezit ik de laatste jaren toch enige betrokkenheid in evenementen in Ramskapelle en Nieuwpoort. Het hechte gemeenschapsleven te Ramskapelle is dan ook uit uitzonderlijk en zeer lovenswaardig. Anderzijds is het ook zeer duidelijk dat heel wat Ramskapellenaren de wet op de fusie van de gemeenten van 1 januari 1977 nog steeds niet verteerd hebben, en dit nog steeds voor heel wat onderhuidse wrevel (frustratie leek mij nogal een te sterk woord) zorgt in dit polderdorp.

Een van de grote hekelpunten is nog steeds de afhankelijkheid van Nieuwpoort, het gemis aan zelfbestuur, en het gevoel dat Ramskapelle te weinig betrokken wordt in het beleid, er te weinig gevraagd wordt aan de Ramskapellenaren, en dat “alles altijd voor Nieuwpoort en Nieuwpoort-Bad is”. Het oprichten van dorpsraden, cultuurraden, sportraden, landelijke gilden, verenigingen ... enz bracht hier eigenlijk weinig relaas … in tegendeel, het voormelde gevoel werd nog enigszins versterkt.

Deze m.i. ludieke tekenwedstrijd geeft de inwoners van Ramskapelle de mogelijkheid om hun creatieve ideeën en lusten bot te vieren op hun eigen dorpsplein. Wie weet komen er wel ideeën naar boven die bij een mogelijke heraanleg bruikbaar kunnen zijn. Misschien blijft het ook gewoon ludiek en creatief, dat ook best gesmaakt kan worden. Ik ervaar dit toch als een vorm van aanreiken van betrokkenheid of inspraak … of is dit echt zo gemeen?

De giftige reacties door anonieme bronnen verwonderd mij dan ook ten zeerste. Ik zou bijna durven aanvoelen dat er binnen de dorpsraad en gemeenschap te Ramskapelle ook een interne machtsstrijd aan de gang is, dat een zeer spijtige zaak zou zijn.

Als ik deze reacties zo lees, en de strikte en zeer nauwe opgelegde hiërarchische structuur binnen de dorpsraad van Ramskapelle ervaar (als ik de heer of mevrouw anoniem dien te volgen), dat zou ik niet graag in de schoenen staan van de betrokken voorzitter. Ge zult ge maar riskeren om in het publiek een wind laten zonder uw bestuursstructuur of anonieme achterban om toestemming of een milieuvergunning gevraagd te hebben.

By the way, wat zijn de recentste wapenfeiten van de betrokken dorpsraat in de laatste 9 maanden?

Mensen, mensen, …. Hou toch a.u.b. uw eigen aangename polderdorp leefbaar. Er is al genoeg verzuring.

Ten slotte een welgemeende proficiat aan alle dappere anoniemen, dat men de moed heeft om op deze blog hun mening te ventileren. Je kunt je natuurlijk de vraag stellen waarom iemand anoniem reageert op dergelijk initiatief en dit meteen gaat politiseren. De meest voor de hand liggende reden is natuurlijk dat betrokken anoniemen zelf politiek actief of betrokken zijn, of er belang bij hebben zaken te commentariëren zonder persoonlijk voor hun mening uit te durven komen.

Het getuigd in elk geval van heel wat moed, waarvoor dank.

Met vriendelijke niet- anonieme groeten,

K. Jacobs
Lombardsijde

Anoniem zei

oei, enkele losse vragen en bemerkingen over een tekeningetje zijn blijkbaar al genoeg om omschreven te worden als verzuurde burger met als enige levensdoel de onleefbaarheid van Ramskapelle na te streven....
Komaan zeg, ieder zijn beschaafde mening respecteren, dat brengt wat leven in de brouwerij.
Allez hup anoniemen en minder-anoniemen, nu aan de slag met die kleurpotloden!

Mathieu Cuvelier zei

Toch even opmerken dat de dorpsraad niets meer is dan een orgaan ter legitimering van het stadsbestuur. Of deze nu ja of neen zegt doet er niet echt toe...
Toch is het ook niet nutteloos, bewijs hiervan kan men bv vinden in het verwijderen van de appelboompjes in de st-Laurentiusstraat ( al laat de afwerking op zich wachten ), op vraag van Joost.

Of deze tekenwedstrijd besproken werd in de laatste dorpsraad, geenzins! Misschien lijkt het me daarom opportuun de dorpsraad bijeen te roepen.

Verder lijkt het me duidelijk dat de initiatiefnemer in kwestie zich de laatste tijd sterk profileert en ook het volste recht heeft dit de doen in de aanloop van 14 oktober. Of zijn tekenwedstrijd echter meer is dan profilering en naambekendheid is tenzeerste de vraag.

En betreffende de inhoud van zijn tekenwedstrijd vind ik dat ons dorpsplein perfect is zoals het nu ligt!

Mathieu Cuvelier zei

En nog een kleine opmerking op de reactie van K. Jacobs.
De voorzitter heeft het volste recht initiatieven te steunen en voor te stellen, maar dit kan echter niet in naam van de dorpsraad, al zeker niet wanneer deze laatste van niets weet.

En omdat we nu toch bezig zijn, alle inwoners van ons dorp zijn van harte welkom op de dorpsraad. U kunt zonder enig probleem een zitting bijwonen of zelf deelnemen aan de debatten ( mits goedkeuring gemeenteraad ).