Pagina's

vrijdag 7 maart 2014

Installatievergadering Dorpsraad Ramskapelle

De Ramskapellenaren die zich kandidaat gesteld hebben om deel uit te maken van de stedelijke adviesraad "Dorpsraad Ramskapelle" kregen deze week een schrijven dat ze op dinsdag 11 maart om 20u30 uitgenodigd worden op de installatievergadering van deze adviesraad.

Op diezelfde vergadering zal overgegaan worden tot de verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter. Voor deze functies dienen de kandidaturen schriftelijk overgemaakt te worden aan het secretariaat van de dorps- en wijkraden (Stadhuis - Marktplein 7 - 8620 Nieuwpoort).

Geen opmerkingen: