Pagina's

zondag 4 oktober 2009

Toekomst van ons dorp in de stad blijft kleinschalig !

Dinsdag was er in de Stadshallen van Nieuwpoort een informatieavond over het nieuwe Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Interessant én informatief. Deze avond werd door talrijke dorpsgenoten bijgewoond. Het bestuur van onze stad weet duidelijk waar het naartoe wil met haar ruimtelijke ontwikkeling. Het dient gezegd dat er heel goed over nagedacht werd.

U was er niet, en u zou ook op de hoogte willen zijn ? Dat kan perfect. Op dinsdag 13 oktober wordt deze vergadering nog eens overgedaan in centrum Ysara, om 14.30u. U kunt er luisteren naar een uiteenzetting, en achteraf kunt u vragen stellen.

Bezwaren tegen dit Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ? Die kunt u schriftelijk formuleren, en hoe u dat moet doen, vindt u als u hier klikt.

Altijd goed om te horen is dat ons dorp duidelijk haar karakter als landelijke dorpskern dient te behouden. Ruimtelijke ontwikkelingen dienen dus aangepast te worden aan deze plaatselijke situatie.

Maar hoe zit het dan met de plannen voor een een terrein voor luidruchtige sporten ? Op deze vraag antwoordt het stadsbestuur dat de eventuele toekomst van een dergelijk terrein niet tot het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan behoort, maar tot het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Zou een aanvaardbaar antwoord kunnen zijn, maar waarom bepleit onze stad dan een gunstig advies aan de minister van Sport, als ze deze visie absoluut niet deelt in haar Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ?

Geen opmerkingen: