Pagina's

dinsdag 15 juni 2010

't Zit in de familie

De Vlaamse vereniging voor Familiekunde (afdeling Westkust) stelt na zes jaar opzoekingen bovenvermelde publikatie voor. De onderlinge verwantschap van de burgemeesters van de Westkust  wordt er in kaart gebracht, en na onderzoek blijkt dat er in één en dezelfde familietak soms tot tien burgemeesters terug te vinden zijn. Dit prachtige boek kost € 42, en is onder andere te verkrijgen via Chantal Loones (klik op naam voor emailadres), bij voorkeur nà 18.00 uur.

Geen opmerkingen: