Pagina's

zondag 29 mei 2011

Aanhoudende droogte:waterlopen gerantsoeneerd

De aanhoudende droogte heeft ook zo zijn gevolgen voor de landbouw in ons dorp, want het water uit de waterlopen in het gebied van de Polder Noordwatering in de Westhoek wordt gerantsoeneerd.
In tegenstelling tot de rest van Nieuwpoort, ligt Ramskapelle volledig binnen de grens van het Polderbestuur, ten zuiden van de lijn Canadalaan en Brugse Steenweg.
Er mag niet meer beregend worden uit de beken om het nog gestockeerde water in de beken voor te behouden voor het vee. Waterinlaat vanuit de grote bevaarbare waterlopen levert soms plaatselijk hoge zoutconcentraties op. Er dient dus zuinig omgesprongen te worden met het nog resterende water. Dit wordt voorbehouden voor het vee.
Het nieuws wordt ons gemeld door Kris Vandecasteele, Schepen van Landbouw, die namens de stad zetelt in het Polderbestuur, waar Elie Depotter (Wulpen) dijkgraaf of voorzitter is.

Geen opmerkingen: