Pagina's

zaterdag 14 januari 2012

Hoe verminderen we de groeiende rattenpopulatie ?

Nog een item in de Dorpsraad was het probleem van het toenemend aantal ratten in ons dorp.
Eén van de oorzaken hiervan zou liggen in het voederen van andere dieren - vooral schapen - waarop ook de ongewenste bezoekers afkomen.
Het voederen is een probleem, en vooral het tijdstip waarop dit gebeurt. Want op al het eten dat 's avonds rondgestrooid wordt, komen enkel de ratten proeven. En dan blijven ze graag verder in ons dorp. 
Hoe zou je zelf zijn ?
Trouwens, het voederen van dieren op openbaar terrein is bij gemeenteraadsbesluit verboden.

In aansluiting van het artikel op deze blog laat schepen Kris Vandecasteele - onder andere bevoegd voor Leefmilieu - ons weten hoe we dit probleem op openbaar terrein moeten melden en hoe we beroep kunnen doen op de stedelijke "rattenvangers":

Wie toch melding wil doen van ratten op het openbaar terrein (straten, pleinen, stads- en poldergrachten) mag beroep doen op de rattenvangers van de stad.
Zij zijn te bereiken tijdens de kantooruren op de dienst Algemene Zaken & Verkeer (tel 058 22 49 71).  Deze dienst staat in voor de verdelging van de ratten op het openbaar domein.  

De gemeente staat niet in voor de verdelging in private tuinen, koeren of gebouwen; daar moet men dit zelf doen of beroep doen op een gespecialiseerde firma.

Geen opmerkingen: