Pagina's

woensdag 8 januari 2014

Ondergrondse afvalcontainer in Ramskapelle

VOORBEELD ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

Er is in de voorbije weken nogal wat deining geweest over de nieuwe regeling van de huisvuilophaling in ons dorp. De ophaling vindt vanaf dit jaar niet langer wekelijks, maar tweewekelijks plaats.

De wijziging in de routine van de ophaling van huishoudelijk restafval is omdat er goed gesorteerd wordt waardoor de vuilniswagen op het einde van de ronde telkens slechts
halfvol is of soms bijna leeg is. Op enkele jaren tijd verminderde het restafval van 350 kg per persoon per jaar in Nieuwpoort naar 120 kg per persoon per jaar. Dit is een sterke daling, maar het aantal ritten van de vuilniswagen voor restafvalophaling bleef onveranderd.

Nieuw echter is ook dat er zeer binnenkort in de zones waar de ophaling tweewekelijks gebeurt, dus ook in Ramskapelle, ondergrondse afvalcontainers zullen geplaatst worden, waar u, als particulier, dan dagelijks afval kan deponeren. Respectievelijk de grootte van de schuif wordt er € 0,20 of € 0,50 gevraagd voor het gebruik van de ondergrondse containers.

Klik op onderstaande bijlagen, en u vindt méér informatie over:

Deze informatie is vers van de pers, en werd doorgestuurd door Schepen Kris Vandecasteele


1 opmerking:

Anoniem zei

Het artikel aangaande de huisvuilophaling genoot mijn aandacht. Verheugend vast te stellen dat de Ramskapellenaren plots ijverig sorteren en dat het milieu wordt gespaard. Onze beloning ? Het huisvuil wordt nu tweewekelijks opgehaald. De dorpsraad noch de inwoners werden geconsulteerd. .Hoe moet het verder met de pampers van de onthaalmoeders, de gespaarde volle huisvuilzakken in de bergingen van eenieder, gescheurde zakken langs de baan die door ratten en muizen worden aangevreten ... kortom heel wat feitelijke hinder. En ook hier weet de stad een goede raad ... Naast de betaalde huisvuilzakken, kunnen de feitelijke problemen, zeker in de zomer, worden opgevangen door het huren van een afvalcontainer. En, mocht je jouw vuilniszak toch te vroeg, te laat of op een verkeerde vrijdag hebben buitengezet, zal je bedacht worden met een GAS-boete.Betreft de invoering bijgevolg geen verkapte belastingverhoging ? De dienstverlening wordt gehalveerd terwijl de gemeentelijke taksen worden aangehouden tot zelfs verhoogd (zie prijsvermeerdering containerpark, taksen tweede verblijf etc)Of betreft het artikel van de Schepen geen staaltje van communicatievaardigheid : hoe een negatieve boodschap positief laten uitstralen.
Ware het dan niet beter de de behaalde besparing van een wekelijkse ophaling dan ook te verrekenen ten voordele van de inwoners ? Voor eens zou onze portemonnee niet verder worden aangesproken.De dienstverlening wordt gehalveerd, de taksen blijven of vermeerderen zelfs... Misschien houdt dit berichtje een staaltje van communicatie nl. hoe men een positief stadsbericht toch met realiteitszin kan beschouwen ...Jan